Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Historia szkoły

Wiosną 1920 dzięki pomocy dowódcy garnizonu Jabłonna płk Pedenkowskiego zorganizowano 7- klasową Publiczną Szkołę Powszechną, mieszczącą się w drewnianym budynku na terenie koszar. Kierownikiem placówki został Piotr Parol. Tam też pełniła swoją rolę do wybuchu II wojny światowej jako Szkoła Powszechna nr 1.

         W czasie okupacji została zniszczona. III 1945 na osiedlu Bukowiec Piotr Chruściel organizuje nową szkołę mieszczącą się w tzw. willi Wanda, w której znajdowało się 5 izb lekcyjnych a uczęszczało do niej 180 uczniów. W 1947 r. dzięki staraniom inż. Kosackiego szkoła zyskała nowe lokum. Był to dość duży drewniany barak, który został sprowadzony aż z Piły. W budynku mieściło się 8 izb lekcyjnych, w których na dwie zmiany uczyło się 320 uczniów. Była to już pełna siedmioklasowa szkoła powszechna III- stopnia. Od 1 IV 1950 r. kierownikiem został Tadeusz Bisiński. Do szkoły uczęszczało 400 uczniów, uczących się w 12 oddziałach, a grono pedagogiczne liczyło 11 osób.

        W 1951 r. osiedle Bukowiec zostało administracyjnie przyłączone do Legionowa, a szkołę na Bukowcu przemianowano na Szkołę Podstawową Nr 1 w Legionowie. W czerwcu 1956 r. ukończono budynek, zaś 31 XII 1956 r. uroczyście przekazano placówkę do użytku. 7 I 1957 r. rozpoczęto naukę w nowej szkole, do której uczęszczało 900 uczniów, uczących się w 17 izbach lekcyjnych. Rok 1958 to okres wzmożonych inwestycji zarówno w budynku, jak i na terenie wokół szkoły. 1 XI 1958 r. naukę rozpoczęło 1011 uczniów w 26 oddziałach, zatrudnionych jest wówczas 27 nauczycieli. W maju 1959 r. rozpoczęto nowe inwestycję, m.in. budowę basenu kąpielowego. Dnia 1 IX 1966 kierownikiem szkoły zostaje Kazimierz Niewęgłowski. W roku szk. 1966/67 ze względu na dużą ilość uczniów część klas została przeniesiona do budynku LO w Legionowie. W 1968 r. szkoła liczy 1250 uczniów, a grono pedagogiczne 50 osób. 21 IV 1971 r. umiera K. Niewęgłowski "ceniony pedagog, nieodżałowany kolega, człowiek wielkiego serca i szlachetnych uczuć". Następcą zostaje Mieczysław Piórkowski, który od 1 IX 1972 r. pełnił funkcję dyrektora.

       30 IX 1973 r. pierwszy raz w historii odbywa się ślubowanie klas pierwszych. 13 X 1973 r. odbyła się uroczystość nadania imienia szkole, przekazania sztandaru oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej patrona - Mikołaja Kopernika. W kwietniu 1983 r. został oddany do użytku pawilon wykonany z bistypowskich elementów i połączony z głównym budynkiem. W 10 izbach lekcyjnych uczą się dzieci klas I-III. Od 1 IX 1984 r. funkcję dyrektora sprawuje Eugenia Rabczak. Szkoła liczy 1744 uczniów, 54 oddziały i 81 nauczycieli. Od 1991 r. do chwili przejścia na emeryturę funkcję dyrektora placówki sprawował Krzysztof Wołejko.

      Od 2015 r. do chwili obecnej funkcję dyrektora placówki sprawuje Ewa Jabłońska.

     W roku szk. 2010/2011 budynek szkoły został rozbudowany. Oprócz klas lekcyjnych, istnieje nowa sala gimnastyczna i nowoczesne boisko szkolne.
01.08.2012 roku został utworzony Zespół Szkół nr 1, w którym pracuje 85 nauczycieli.
Do szkoły uczęszcza 933 uczniów, w tym: klasy 0-VI: 754, Gimnazjum 179.