Jesteś tutaj:

Fotorelacja z Ekologicznego Pikniku Rodzinnego

227
Piknik.
W dniu 9 września 2023 roku, przy wsparciu finansowym w kwocie 30 000,00 zł
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Prezydent Miasta Legionowo i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie
zorganizowali Ekologiczny Piknik Rodzinny, którego celem było pogłębianie wiedzy i
wrażliwości ekologicznej już od najmłodszych lat oraz zachęcanie wszystkich do
podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.
Wydarzenie rozpoczęła dyrektor szkoły – p. Ewa Jabłońska, następnie głos zabrali
zaproszeni goście, m. in. przewodniczący Rady Miasta Legionowo - Pan Ryszard Brański
oraz wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego w Kuratorium Oświaty w Warszawie – Pani
Marzena Żak.
Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji, m.in.: sadzenie roślin antysmogowych,
malowanie toreb ekologicznych, robienie ekologicznej biżuterii, stoisko związane z energią
OZE, stoisko z cyfrową wspinaczką z wykorzystaniem okularów VR. Nie zabrakło też gier i
zabaw edukacyjnych o tematyce ekologicznej, konkursów z nagrodami oraz aktywności
sportowej - slalomy, wyścigi w workach, wyścigi w śmiesznych goglach, przeciąganie liny
czy rzut do celu.
Piknik stanowił kolejną wspaniałą okazję do propagowania wiedzy ekologicznej oraz
integracji całej społeczności szkolnej i lokalnej.
#WFOSiGW #piknikekologiczny #piknikrodzinny