Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Egzamin ósmoklasisty 2023/2024

 Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.

Komunikat o harmonogramie.pdf

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

Komunikat o dostosowaniach.pdf

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.

Komunikat o przyborach i materiałach pomocniczych.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

Informacja o sposobie przeprowadzania i organizacji egzaminu.pdf

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych 
z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz 
konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024